Почетна страна Контакт А+ A-

Обавештавамо кориснике наших услуга да због првомајских и Васкршњих празника, ЈКП...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити и неће...

Обавештавамо кориснике наших услуга да за Божићне празнике, ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ"...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити и неће...

Обавештавамо кориснике наших услуга да због првомајских празника ЈКП...


Паркирање

Oпште информације

Јавна паркиралишта, су јавне површине одређене за паркирање моторниx возила.
Јавним паркиралиштем не сматрају се посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту (предузећу, установи и др.).
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.

Општа паркиралишта су улична паркиралишта (паркиралишта која су уређена или изграђена дуж ивичњака под било којим углом паркирања), као и друге (вануличне) површине, посебно уређене или изграђене и обележене за паркирање моторних возила.

Посебна паркиралишта су објекти и површине које су посебно уређене или изграђене за паркирање моторних возила, са дефинисаним улазом и излазом и унутрашњом мрежом комуникација за возила и пешаке искључиво у функцији паркирања.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким планом.

На јавним паркиралиштима се могу паркирати путнички аутомобили, комби-теретна возила до 1 тоне носивости и мотоцикли (у даљем тексту: возила).
Аутобуси, теретна моторна возила, њихова прикључна возила и камп приколице не смеју се паркирати у Шапцу, осим на за то одређеним просторима.
Одређивање простора за паркирање возила, као и начин њиховог коришћења, утврдиће Градска управа - Одељење надлежно за послове саобраћаја.
На улазима у Шабац морају се поставити саобраћајни знаци о забрани паркирања возилa. На овим местима морају се поставити и саобраћајни знаци који показују где се налазе простори за паркирање наведених возила.

Јавна паркиралишта се категоришу према зонама и дозвољеном времену паркирања.
Градска управа - Одељење надлежно за послове саобраћаја, у зависности од потреба за паркирањем,  одређује зоне, као и дозвољено време паркирања на јавним паркиралиштима у тим зонама.

Јавна паркиралишта на којима се плаћа такса за паркирање одређује решењем Градско већа града Шапца на предлог Градске управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја.

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима o безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта, поред обележавања, морају имати на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију возила којима је паркиралиште намењено, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења паркиралишта.

Обележавање јавних паркиралишта врши Предузеће по налогу Градске управе - Одељења надлежног за послове саобраћаја.
Предузеће је дужно да одржава, уређује, опрема и обележава јавна паркиралишта.