Почетна страна Контакт А+ A-

Обавештавамо кориснике наших услуга да због првомајских и Васкршњих празника, ЈКП...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити и неће...

Обавештавамо кориснике наших услуга да за Божићне празнике, ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ"...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" неће радити и неће...

Обавештавамо кориснике наших услуга да због првомајских празника ЈКП...


О нама

Делатност

Основна делатност предузећа су услуге у друмском саобраћају (63214). На овај начин делатност предузећа формулисана је у Одлуци о оснивању коју је Скупштина општине Шабац донела на седници у марту 2002.године. Формирање овог предузећа у највећој мери било је условљено развојем града, повећањем степена моторизације и растом животног стандарда, односно повећањем броја аутомобила. Услед свега тога указала се потреба за увођењем комуналног реда на јавним површинама, за њиховим уређењем и привођењем намени – што је практично значило формирање паркинг зона, одређивање услова паркирања, обележавање паркинг места, наплату паркирања и одржавање успостављеног реда. Управо са циљем обављања комуналне делатности од општег интереса – управљањa, коришћењa и одржавањa јавних паркиралишта на теритотији града Шапца, као и одношења и чувања непрописно паркираних аутомобила са јавних површина, Скупштина општине Шабац формирала је Јавно комунално предузеће „Паркинг Шабац“.

Поред наше основне делатности, увођења комуналног реда, великог удела имамо и у повећању безбедности  у сабраћају. О утицају ЈКП „Паркинг Шабац“  на безбедност саобраћаја говоре и  подаци по којима је узрок саобраћајних незгода услед непрегледности због непрописно паркираних аутомобила занемарљив, а у подручју основних и средњих школа једнак нули.

Имајући у виду основне делатности, наше предузеће ангажовано је на следећим пословима:

  • стално унапређење у области паркирања на подручју градске управе Шапца
  • уређивање и обележавање паркиралишта
  • наплата паркирања
  • уклањање непрописно паркираних аутомобила у сарадњи са другим службама