Почетна страна Контакт А+ A-

Обавештавамо кориснике наших услуга да због првомајских празника ЈКП...

Обавештавамо кориснике наших услуга да због ВАСКРШЊИХ празника ЈКП...

Обавештавамо кориснике наших услуга да у среду 15.02.2023. и у четвртак 16.02.2023. ЈКП...

Обавештавамо кориснике наших услуга да ЈКП "ПАРКИНГ-ШАБАЦ" због новогодишњих и...

11.11.2022. године је државни празник и обележава се ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ...


O нама

Мисија и визија

ЈКП „Паркинг-Шабац“ Шабац је основан 2002.године од стране Скупштине општине Шабац. Предузеће обавља комуналну делатност од интереса за град Шабац у области коришћења, уређења и одржавања јавних паркиралишта, наплату такси за коришћење јавних паркиралишта, као и обезбеђење услова за обављање послова премештања непрописно паркираних и напуштених возила на територији града Шапца.

Од самог свог оснивања, предузеће је из године у годину унапређивало своје пословање кроз организациону, пословну и финансијску експанзију. Организована су и уређена улична паркиралишта у најужем центру града као и улична паркиралишта на већини кључних саобраћајница у граду. Такође, предузеће управља и са простором где се односе и чувају уклоњена и непрописно паркирана возила – Депо. Простор је опремљен одговарајућом расветом и видео надзором као и контролом уласка и изласка са наведеног простора. Систем наплате паркирања путем СМС порука, уведен је међу првима у Србији, што је за резултат имало повећање ефикасности коришћења расположивог паркинг простора који је као јавна површина намењен за организовано паркирање, односно за контролу и наплату паркирања.

Сам развој и ширење града резултира да паркинг места буду све оскуднија, тако да је задатак ЈКП „Паркинг-Шабац“ да се јавне површине које су намењене за паркирање на најоптималнији начин користе. Резултати дугогодишњег рада у области мирујућег саобраћаја, најбоље се виде у томе да се из године у годину смањује број непрописно паркираних возила, уређењем и органозовањем паркирања – тротоари су враћени својој основној намени, односно пешачком саобраћају и увођењем органозованог паркирања, умногоме је олакшано проналажење слободног паркинг простора у централним зонама града. Циљ наплате паркирања је увођење комуналног реда, боље искоришћење постојећих капацитета и повећање атрактивности зона са уређеним и органозованим паркирањем. Наша визија и даље остаје повећање нивоа комуналног реда и комуналне културе у области мирујућег саобраћаја. Један од главних циљева предузећа у наредном периоду мора бити даље унапређење и подизање културе паркирања и култура паркирања је нешто што ће свакако увек бити у фокусу интересовања нашег предузећа

Пресудни елемент који позитивно утиче на пословање предузећа је перманентно повећање укупног броја возила на регистрационом подручју града Шапца што самим тим подразумева повећањем захтева за коришћењем паркинг простора у граду.

ЈКП “Паркинг - Шабац” је основано са циљем да, својим радом у области стационарног саобраћаја, допринесе општем повећању нивоа комуналног реда у Шапцу. Све активности и сви пословни потези који су до сада предузимани, били су у функцији напред дефинисаних задатака. Стога ће и у наредном периоду, стратегијски циљеви и приоритети предузећа остати непромењени.